Stowarzyszenie Nasz Grodziec
...................................................
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 1%

  Całość przekazanej kwoty wydawana jest na zajęcia i wydarzenia realizowane w Grodźcu
  Więcej ...
 • 2 11 Listopada

  Po raz 102 dzień 11 listopada obchodzony jest w Polsce jako Święto Niepodległości. Ten dzień szczególny zawsze był radosny towarzyszyły mu huczne imprezy, defilady, śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, biegaliśmy w różnych biegach, uczestniczyliśmy w koncertach i wielu innych wydarzeniach, słowem było podniośle, doniośle i uroczyście.
  Więcej ...
 • 3 Rajd

  Od dawna wiadomo było, że w tym roku Sekcja Rowerowa Cyklista, działająca przy Stowarzyszeniu Nasz Grodziec, będzie jeździć po Polesiu, rozpoczynając rajd w Brześciu na Białorusi, a kończąc w Lubomlu na Ukrainie. Wszystko było przygotowane, lecz koronawirus pokrzyżował plany. Wydawało się nawet, że zorganizowanie jakiegokolwiek rajdu nie będzie możliwe. A jednak się udało, naprędce wyznaczona trasa na Podlasiu spodobała się członkom sekcji rowerowej.
  Więcej ...
 • 4 Jubileusz

  W niedzielę, 23 sierpnia 2020r. w kościele parafialnym w Grodźcu odbyły się uroczystości jubileuszowe ks. prałata Edmunda Cisaka, wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha, Honorowego Obywatela Gminy Ozimek, Krajowego Kapelana Sybiraków.
  Więcej ...
 • 5 Spotkanie w Bibliotece

  W niedzielne popołudnie, 5 lipca 2020r. grodziecka biblioteka była miejscem wyjątkowego spotkania. Miejscowa bibliotekarka Iwona Chętnicka jako organizator i gospodarz spotkania, wspierana przez tłumacza panią Magdalenę Lapshin z Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej, gościła w placówce panów Güntera Mally i Hansa Mally z Norymbergii, którzy przybyli, aby spotkać się z reprezentantami lokalnej społeczności: sołtysem - panem Zdzisławem Adamskim oraz prezesem Stowarzyszenia Nasz Grodziec - panią Heleną Gruszką i jej zastępcą - panem Janem Karpa.
  Więcej ...

 JUBILEUSZ KS. PRAŁATA EDMUNDA CISAKA

W niedzielę, 23 sierpnia 2020r. w kościele parafialnym w Grodźcu odbyły się uroczystości jubileuszowe ks. prałata Edmunda Cisaka, wieloletniego Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha, Honorowego Obywatela Gminy Ozimek, Krajowego Kapelana Sybiraków.

StatuetkaW tym roku ks. Cisak obchodzi podwójny Jubileusz 90 - lecia urodzin oraz 65 - lecie święceń kapłańskich. Ks. prałat Edmund Cisak od 1961 roku proboszcz parafii w Grodźcu, znany i pamiętany przez mieszkańców nie tylko jako kapłan, ale też jako o wielkim autorytecie społecznik, Honorowy Obywatel Gminy Ozimek, inicjator wielu przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska. Posługę kapłańską pełnił Jubilat w parafii w Grodźcu przez 45 lat. Obszerna jest lista zasług zacnego Jubilata nie tylko dla lokalnego środowiska, ale też dla województwa i kraju, a należą do nich między innymi: wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i osiągnięcia na rzecz organizacji kombatanckich, zaangażowanie w życie parafii, budowa wodociągu, organizowanie życia społecznego, w tym wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, utworzenie chóru itp. Zainicjowanie wielu przedsięwzięć takich jak: organizacje pielgrzymek Diecezji Opolskiej na Jasną Górę, sprowadzenie do kościoła w Grodźcu wyposażenia kościoła z Biłki Szlacheckiej, remont organów, stworzenie salki katechetycznej oraz domu dla Sióstr Felicjanek, zbudowanie kaplic w Chobiu i Mnichusie, ustawienie pierwszego w Polsce Pomnika Sybiraków, zorganizowanie na Jasnej Górze Mauzoleum Sybiraków oraz wielu innych działań, których nie sposób wymienić w kilku słowach, działalność na rzecz zmian demokratycznych, wieloletnie oddanie i troskę oraz pracę na rzecz środowisk Sybiraków.

Za zasługi i dokonania uhonorowano dzisiejszego Jubilata tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Ozimek”. Tytuł ten dla ks. prałata Edmunda Cisaka został przyznany na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018r oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimek oraz medalion. Uroczystość odbyła się z licznym udziałem, dumnych ze swego dawnego proboszcza, mieszkańców Grodźca.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęła koncelebrowana Msza św. z udziałem dostojnego Jubilata ks. prałata Edmunda Cisaka, obecnego proboszcza Zdzisława Banasia, kapłanów pochodzących z Grodźca, a wychowanków Jubilata. Słowo Boże, nawiązujące do życia Jubilata i uroczystości odpustowej Matki Bożej Grodzieckiej wygłosił tegoroczny neoprezbiter ks. Szymon Supel. Głos zabrał również wzruszony spotkaniem Jubilat, który wspomnieniem dotyczącym zawiłych losów i historii członków swojej rodziny i przodków ujawnił nieznane do tej pory fakty i wydarzenia wspominając również tragiczne lata zsyłki na Syberii. W swoim wystąpieniu - wspomnieniu ks. prałat Edmund Cisak dziękował również parafianom za lata pracy duszpasterskiej za pomoc i okazane wsparcie. Wzruszeni spotkaniem z Jubilatem i serdecznymi słowami parafianie wspólnie zaśpiewali:

 

 Życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez serce Maryi …..

Organizatorzy zaplanowali również spotkanie w świetlicy, gdzie odbyła się druga część uroczystości. W drodze do świetlicy uczestniczący w uroczystościach przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku w osobach: burmistrz Ozimka – Mirosław Wieszołek, z-ca przew. Rady Miejskiej - Marek Elis, sekretarz Urzędu - Barbara Durkalec oraz radny Rady Miejskiej Krzysztof Kleszcz złożyli kwiaty pod pomnikiem Polaków wypędzonych z Kresów. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja wsi w osobach: Zdzisław Adamski (sołtys), Helena Gruszka (prezes Stowarzyszenia Nasz Grodziec), Jan Karpa (w-ce prezes Stowarzyszenia Nasz Grodziec). W uroczystościach wzięli udział również mieszkańcy, sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich z Chobia i Mnichusa. Niepowtarzalny był klimat spotkania w świetlicy z udziałem również lokalnych zespołów ludowych „Grodziec” i „Jutrzenka”. Wspomnieniom nie było końca, była prezentacja historycznych już lat i dokonań ks. prałata Edmunda Cisaka, były również ulubione kresowe piosenki i przyśpiewki dedykowane Jubilatowi, były też kwiaty, życzenia i okolicznościowe pamiątki od parafian, delegacji i wszystkich zgromadzonych. Sam Jubilat był bardzo wzruszony i jak sam mówił zaskoczony przygotowaną przez parafian na jego cześć uroczystością. Czas jednak nieubłaganie szybko płynął ... żegnając się z mieszkańcami dostojny Jubilat mówił z nadzieją ... do zobaczenia, z Bogiem.


Zorganizowane uroczystości Jubileuszowe były podziękowaniem parafian za wieloletnią pracę duszpasterską ks. Prałata Edmunda Cisaka oraz popularyzację Grodźca   i Gminy Ozimek w wielu obszarach życia społecznego kraju i województwa.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie w jego organizacji: Burmistrzowi Ozimka, Pani Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku oraz jak zawsze niezawodnym mieszkańcom Grodźca. Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy godnie powitać i ugościć dostojnego Jubilata. Ten dzień pozostanie w Jego pamięci.

Helena Gruszka

Autor zdjęć Krzysztof Adamiec

 

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright 2021 Nasz Grodziec