Stowarzyszenie Nasz Grodziec
Tel.+48 775464029
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 1%

  Wpływy z 1% z ostatnich lat.
  Więcej ...
 • 2 8 Marca

  "Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."
  Więcej ...
 • 3 Spotkanie członków

  Jeszcze w świątecznej scenerii w piątkowy wieczór (10 stycznia) miało miejsce w "Kuźni" noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia "Nasz Grodziec". Spotkanie było okazją do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia w roku ubiegłym, wspomnieniem najdłużej działających członków Stowarzyszenia podziękowaniem za owocną współpracę a także złożeniem życzeń na 2020r.
  Więcej ...
 • 4 Spotkanie opłatkowe

  Tradycyjnie już 22 grudnia Sołtys, Rada Sołecka i Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” zorganizowali w świetlicy wiejskiej doroczne spotkanie dla najstarszych, samotnych osób mieszkających w naszej wsi. Zawsze o Nich pamiętamy, to Oni przekazali nam tradycje i zwyczaje przywiezione z Kresów. Często czerpiemy wiedzę z ich doświadczeń i życiowej mądrości, toteż z wielką radością czekamy zawsze na naszych zacnych Gości.
  Więcej ...
 • 5 Mikołaj

  Tradycyjnie już w piątkowe popołudnie świetlica w Grodźcu zapełniła się najmłodszymi milusińskimi. Dzieci z wypiekami na twarzy wyczekiwały mając wątpliwości nie ma śniegu, czy dojedzie ? Wiadomo że jest dobry, że przywozi prezenty …..słowem budzi emocje.
  Więcej ...

26 listopada br delegacja Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" oraz sołtys Grodźca  uczestniczyli na zaproszenie Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie w uroczystościach z okazji 30 lecia działalności Towarzystwa organizowanej pod honorowym Prezydenta Częstochowy. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprezentowało swoje formy aktywności i bogaty dorobek w działalności statutowej na rzecz przybliżania mieszkańcom Częstochowy, a szczególnie dzieciom i młodzieży, bogatej historii Kresów, informacji o rozwijające się kulturze, tradycjach i zwyczajach, nauce, życiu codziennym a także wiedzy o potencjale gospodarczym Kresów. Podczas uroczystości, która odbyła się w Muzeum Monet i Medali zostały wręczone zasłużonym działaczom Towarzystwa dyplomy i odznaczenia.W zaprzyjaźnionym Towarzystwie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pozyskaliśmy doświadczonego w działalności Partnera, z którego doświadczenia można wiele się nauczyć. Gratulujemy tak pięknego Jubileuszu !

Copyright 2020 Nasz Grodziec