Turniej tenisa stołowego

17 maja w sali gimnastycznej PSP w Grodźcu odbył się turniej tenisa stołowego, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”. Wzięło w nim udział jedenastu zawodników, którzy najpierw rywalizowali ze sobą w dwóch grupach.

Z pierwszej grupy do półfinałów awansowali Andrzej Stwaczyk i Andrzej Kwik, zaś z drugiej Mariusz Pazdan i Piotr Masłowski. W półfinałach spotkali się Andrzej Kwik z Piotrem Masłowskim oraz Andrzej Stawczyk z Mariuszem Pazdanem. Zwycięscy półfinałowych meczów, Piotr Masłowski i Mariusz Pazdan zagrali o pierwsze miejsce, zaś Andrzej Kwik i Andrzej Stawczyk walczyli o trzecie. Ostatecznie, pierwsze miejsce zdobył Mariusz Pazdan, wyprzedzając Piotra Masłowskiego, Andrzeja Stawczyka i Andrzeja Kwika. Wszyscy  zawodnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Sędzią głównym zawodów był Mariusz Cisiński.

Organizatorzy dziękują Dyrekcji PSP w Grodźcu za udostępnienie sali gimnastycznej, Burmistrzowi Ozimka za wsparcie finansowe oraz panu Mateuszowi Soszce za pomoc w organizacji zawodów.