Stowarzyszenie Nasz Grodziec
...................................................
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 Przekaż nam 1%

  Jak co roku całość środków z 1% przeznaczana jest na inicjatywy na rzecz wsi i mieszkańców.
  Więcej ...
 • 2 Wizyta Św. Mikołaja

  05.12.2021 na zaproszenie Sołtysa Grodźca, Rady sołeckiej i Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" do Świetlicy Wiejskiej „Pawilon” przybył długo wyczekiwany Gość. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, zawitał do naszej miejscowości w przeddzień swoich imienin. Swą wizytą sprawił naszym najmłodszym mieszkańcom radość i wręczył słodkie upominki. Jako, że w Grodźcu mieszka wiele grzecznych dzieci, to i słodkości było bez liku!!!
  Więcej ...
 • 3 Rajd w Święto Niepodległości

  11 listopada, w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości członkowie grupy „Cyklista” działającej w ramach Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu.
  Więcej ...
 • 4 Konkurs plastyczny

  We wtorek 02.11.2021 w grodzieckiej Kuźni zaprezentowano pokonkursową wystawę prac plastycznych. Konkurs plastyczny pt. „Mój Grodziec w barwach jesieni” został zorganizowany w okresie od 11 do 24 października przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Grodźcu.
  Więcej ...
 • 5 Tenis

  Po dwu latach przerwy spowodowanej pandemią, w sobotę, 23 października br. w sali gimnastycznej PSP w Grodźcu odbyły się zawody sportowe kolejnej VIII edycji Turniej Tenisa Stołowego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
  Więcej ...

Zespół Jutrzenka

Zespół Folklorystyczny "JUTRZENKA" powstał w 1980 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich. Pierwszymi jego członkiniami byli: Zofia Ledniowska-kierownik, Danuta Szewc, Józefa Niedźwiedź, Kazimiera Jarocka, Katarzyna Saramaka, Halina Jastrząbek, Bronisława Ledniowska, Janina Grabowska, Helena Soszka, Janina Warzecha, Jan Ledniowski.- akompaniator.

Pierwsze stroje dla zespołu ufundował Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Opolu oraz Urząd Miasta i Gminy w Ozimku. Zespół JUTRZENKA wystąpił po raz pierwszy w Grodźcu prezentując swój program artystyczny podczas Dnia Seniora dla najstarszych mieszkańców wsi. Program spotkał się z ciepłym przyjęciem uczestników imprezy. Zespół występował wielokrotnie podczas wielu imprez i uroczystości na terenie gminy i województwa. Szczególnie ucieszyło nas zaproszenie do prezentacji programu podczas Ogólnopolskich Dożynek w Głogówku, wojewódzkich w Olszance i Głubczycach . Zawsze chętnie braliśmy udział w imprezach organizowanych na terenie gminy Ozimek - takie zaproszenia bowiem traktujemy jako wyróżnienie. W 1983 r Zespół uczestniczył w uroczystościach poświęcenia sztandaru Solidarności Związku Zawodowego Huty Małapanew w Ozimku. W tym samym roku, po raz pierwszy Zespół zaprezentował swój program podczas konkursowych prezentacji Opolskiego Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie zdobywając dyplom i puchar za najlepszy debiut. W dwa lata później w 1985r, w kolejnej edycji Opolskiego Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie nasz Zespół "wyśpiewał" nagrodę w postaci pucharu Naczelnika Miasta i Gminy Gogolin. Zespół JUTRZENKA brał udział także w Przeglądzie Wojewódzkim WIATRAKI w Tarnowie Opolskim i Strzelcach Opolskich w Przeglądzie Zespołów KGW, prezentował swój program wielokrotnie w Muzeum Wsi Opolskiej podczas tradycyjnych "Żniwnioków", a także w Święcie Ludowym w Większycach. Koncertował podczas spotkań organizowanych z okazji "Dnia Matki", Dnia Kobiet, Dnia Seniora i "Dnia Kombatanta" - te spotkania były dla nas wielkim przeżyciem i utwierdzały nas w przekonaniu, że oprócz własnej satysfakcji również możemy sprawić radość innym. W tym okresie akompaniatorem Zespołu był Tadeusz Ledniowski. W latach 90 został zrealizowany przez Telewizję Polską program pt. " Kraj za miastem" z udziałem naszego zespołu, mamy również w swoim dorobku nagrania w Radiu Opole, które często są emitowane na antenie. Zespół "JUTRZENKA" był gościem walnych zebrań Spółdzielni Mleczarskiej w Opolu oraz różnych uroczystości związanych z rolnictwem. Wówczas akompaniatorem zespołu był nieżyjący już dziś pan Wacław Szumatycz, który dojeżdżał na próby z Ozimka. Aby dopełnić wiedzy o historii Zespołu należy również odnotować fakt, iż przez pewien okres czasu funkcję kierownika pełniła pani Czesława Marcinków. Od 1995r. kierownikiem muzycznym Zespołu i jednocześnie akompaniatorem został pan Jerzy Bogusz. W 2000 roku Zespół nagrał swoją pierwszą kasetę. W 2002 r Zespół "JUTRZENKA" był gościem uroczystości Jubileuszu 140 - lecia Kółek Rolniczych w Lewinie Brzeskim i w Wilamowicach. Również w 2002 roku mieliśmy okazję zaprezentować swój program artystyczny dla uczestników Targów "POLAGRA" w Poznaniu. W grudniu 2003r., na zaproszenie Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Zespół Folklorystyczny "JUTRZENKA" reprezentował województwo opolskie na pokazie potraw wigilijnych w Warszawie, w Hotelu Gromada Rolnik Polski. Podczas tego spotkania zespół prezentował polskie pieśni ludowe, kolędy i pastorałki. Relacja z tego spotkania wraz z wywiadami z członkami naszego Zespołu była emitowana przez Telewizję "Polonia" i trzeci program Polskiego Radia. Ważnym faktem w działalności zespołu był rok 2000, kiedy to skład zespołu powiększył się o trzech panów. Najważniejszym jednak wydarzeniem był Jubileusz 20 lecia działalności naszego Zespołu, 50-lecie zasiedlenia Grodźca przez ludność kresów wschodnich oraz 250 lat powstania naszego Grodźca. Podczas tych licznych uroczystości zespół Folklorystyczny "JUTRZENKA" zaprezentował swój dorobek artystyczny w postaci piosenek ludowych, a także przyśpiewek okolicznościowych. Należy również ujawnić fakt, iż autorem tekstów przyśpiewek prezentowanych przez Zespół w latach 1980 - 2000 była kierownik zespołu a jednocześnie jego solistka Zofia Ledniowska. Od 2000 r do chwili obecnej autorem tekstów jest pani Kazimiera Jarocka. Dużym sukcesem w dorobku naszego Zespołu zapisał się 2004r. kiedy to w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej "WIATRAKI" w Kosorowicach Zespół "JUTRZENKA" zajął II miejsce i uzyskał nagrodę pieniężną. Drodzy Państwo! do swojego Jubileuszu 25 lecia zespół przygotowywał się już od jakiegoś czasu. Powstała nasza druga płyta prezentująca 25 piosenek zespołu na jego 25 lecie. Również nagrodę pieniężną uzyskaną w Kosorowicach a powiększoną o dotację od Pana Burmistrza Jana Labusa spożytkowaliśmy na zakup strojów dla panów i zakup butów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Burmistrzowi Janowi Labusowi za wsparcie Naszego Zespołu, bo dzięki również takiej pomocy możemy dzisiaj godnie uczcić nasz Jubileusz 25 lecia Zespołu "JUTRZENKA". W imieniu własnym i członków Zespołu serdecznie dziękujemy. Korzystając z dzisiejszej okazji pragnę również serdecznie podziękować za pomoc współpracę i wsparcie naszemu wieloletniemu Przyjacielowi Panu Stanisławowi Rewieńskiemu - Dyrektorowi Domu Kultury w Ozimku. Pragnę wyrazić serdeczne słowa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesów naszego Zespołu a więc byłym i obecnym jego członkom dzięki którym możemy świętować dziś swój tak piękny jubileusz. Przez te 25 lat działalności przez Zespół przewinęło się 27 osób. Również i naszych szeregów odeszły trzy osoby a byli nimi :Wacław Szumatycz, Stefan Ledniowski i Wojciech Jarocki. 25 rocznica działalności naszego Zespołu , jest jednocześnie dowodem na to, że również śpiew może łączyć ludzi na ćwierćwiecze i jeszcze dłużej. Szanowni Państwo! w "Nowej księdze przysłów polskich" pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego jest napisane: "Kto śpiewa , dwa razy się modli" oraz "Kto śpiewa, troski rozwiewa" a także "Naród, który rad śpiewa, nie tylko wesół ale i dobry bywa" Dzisiaj wiemy jak bardzo ubogaca nasze osobiste życie przynależność do Zespołu Folklorystycznego "Jutrzenka", ile dostarcza nam radości, osobistej satysfakcji a to, że przy okazji możemy naszym śpiewaniem dostarczyć wielu miłych chwil innym jest i pozostanie dla nas największą naszą radością.

Jubileusz 30-lecia zespołu

Za nimi 30 lat i wiele sukcesów na własnym opolskim podwórku, a także ogólnopolskich, dość wspomnieć występy w Poznaniu, czy w Warszawie. 2 sierpnia 2010 w restauracji Dobre Jadło w Grodźcu jubileusz 30-lecia powstania obchodził amatorski zespół folklorystyczny Jutrzenka. Przybyłych gości witała kierowniczka zespołu, Zofia Ledniowska. Następnie gratulacje i życzenia dalszych sukcesów składali Jutrzence burmistrz Jan Labus, zastępca burmistrza Marek Korniak, prezes Stowarzyszenia ?Nasz Grodziec? Krzysztof Kleszcz z wiceprezesem Janem Karpą, grodzieccy radni Jan Grabowski i Mateusz Marcinków, sołtys Jerzy Bogusz, dyrektor Domu Kultury w Ozimku Helena Gruszka, która odczytała także list gratulacyjny od prof. Teresy Smolińskiej kierownik Katedry Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, również delegacje wszystkich zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy Ozimek. Zespół Grodziec i zespół Dzióbki z Biestrzynnika przygotowały specjalne życzenia w formie wierszowanych piosenek. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" oprócz gratulacji i życzeń podarowało Jubilatom pokrowce na stroje. Podczas spotkania królowała piosenka kresowa, śpiewał zespół Jutrzenka, śpiewały zespoły zaproszone, śpiewali też pozostali goście. Życzymy Wam, Szanowni Jubilaci, by jak najdłużej na Śląsku rozbrzmiewały piosenki wschodnie, by młodzież nie odwracała się od tradycji i kontynuowała dzieło rozpoczęte przez Was.

Krzysztof Kleszcz

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

JOGA - zadbaj o zdrowie w formie relaksu - serdecznie zapraszamy - tel. 784614895